INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: ABC Gent
Titel: Kamina Libre
Sub titel: Libertaire politieke gevangenen in Chili

Meer dan tien jaar na het einde van de Pinochet dictatuur en de intrede van de “democratie” in Chili, telt het land nog steeds tientallen politieke gevangenen. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het libertair kollektief van gevangenen ‘Kamina Libre”. Via hun strijd voor de vrijheid van alle politieke gevangenen in Chili (waaronder ook vele van de Indiaanse Mapuche gemeenschap) zetten zij de strijd voort tegen de burgerlijke orde en voor een vrij socialisme. In deze brochure uitgebreid informatie over de groep en zijn bezigheden.
2004, 32 pag., Euro 2,1
Anarchist Black Cross Gent, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015