INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: ABC Gent
Titel: Interview met het collectief van gevangenen van Action Directe
Sub titel: Deel I Gewapende strijd

Interview van ABC-Gent met diverse gevangene zittende leden van de Franse stadsguerrillagroep Action Directe, die in de jaren zeventig is voortgekomen uit radicale libertaire kringen en gestaag opschoof richting ML-standpunten. In het interview wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan van AD en de ontwikkeling die de organisatie doormaakte in de jaren tachtig. Naar verwachting zal op deze brochure een tweede deel volgen waarin de bajesstrijd aan de orde zal komen (zie daarover ook het boek van Jeam-Marc Rouillan `Je hais les matins').
2004, 36 pag., Euro 1,5
Anarchist Black Cross Gent, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015