INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meltzer, Albert (red.)
Titel: De internationale revolutionaire solidariteitsbeweging
Sub titel: Een mei groep

Een 20e eeuwse geschiedenis van de activisties anarchistische beweging, aangevuld met communiqués van de Een-Mei Groep en een chronologie van 1960-1972. Oorspronkelijk in 1976 verschenen bij Cienfuegos Press.
2005, 89 pag., Euro 2,25
Typemachine, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015