INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Armstrong, Karen
Titel: De strijd om God
Sub titel: Een geschiedenis van het fundamentalisme

Gewapend met grote kennis van zaken, een indrukwekkend inlevingsvermogen en een glasheldere denktrant analyseert Karen Armstrong in `De strijd om God' de aard en de gevaren van de botsing tussen het fundamentalisme en de moderne wereld. Aan de hand van gedetailleerde en zeer boeiende verhalen over uiteenlopende stromingen als het protestantse fundamentalisme in de Verenigde Staten, het joodse fundamentalisme in IsraŽl en het moslimfundamentalisme in Egypte (soennitisch) en Iran (sjiitisch), toont Armstrong hoe verwant deze stromingen zijn. Ze maakt duidelijk hoe al deze strijdbare bewegingen voortkwamen uit angst voor de moderne wereld - en vaak uit vijandschap en bedreiging door mainstream society. Armstrong onderzoekt de westerse omhelzing van de rede als de enige weg naar waarheid, de fundamentalistische antwoordden daarop, en de eruit voortvloeiende culturele botsingen. Ze ziet de fundamentalistische bewegingen eerder als vernieuwend en modern dan als groeperingen die ons terug in de tijd willen werpen, en ziet hun falen vooral in religieuze termen. Armstrong beargumenteert dat fundamentalisme en een agressief modernisme een paradoxale tweeŽenheid vormen, dat ze elkaar opzwepen tot excessen, en ze roept op tot mededogen en wederzijds respect om het zich aanscherpende conflict te verzachten. `De strijd om God' is een briljante studie over een verschijnsel dat fascineert en beangstigt en dat nu en in de toekomst van wezenlijke betekenis voor de wereld zal zijn.
2005, 493 pag., Euro 15
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 9023417615


This page last updated on: 13-1-2015