INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mak, Geert
Titel: Gedoemd tot kwetsbaarheid
Sub titel:

"Hoe kunnen we deze geschiedenis ooit aan onze kleinkinderen vertellen, het verhaal over die laatste maanden van 2004? Wat zullen we ons nog herinneren? Het doorstoken lichaam in de Linnaeusstraat? De kelders die opengingen? De almaar bewegende lippen van politici en intellectuelen? De stilte in de stad? De toon, de nieuwe toon die opeens was gezet?" Een ingetogen aanval op de `handelaren van de angst', zoals Mak de Nederlandse media en politici van na de moord op Theo van Gogh kenschetst. Mak signaleert taalgebruik en onderbuikgevoelens die hem sterk doen denken aan de taal van de opkomst van het Derde Rijk. Hij ontmaskert de zogenaamde `Verlichters' die zich alles behalve dan beroepen op beginselen uit die periode. Hij herkent er eerder sentimenten uit de Romantiek in terug (natie, benadrukking van de eigen identiteit, enz).
2005, 93 pag., Euro 5
Atlas, Amsterdam, ISBN 9045013827


This page last updated on: 13-1-2015