INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kooijman, P.A.
Titel: Heden, Verleden en Toekomst in Zakformaat
Sub titel: Over Soort en Soortgenooten

Een reprint van de 1935 voor het eerst verschenen brochure over de voorhoedefunctie van de 'gedeklasserden ('neem en eet') aangevuld met een herdruk van het artikel `De voortuitzichten der arbeidersbeweging' uit datzelfde jaar en een biografische schets van Piet Kooijman door Hans Ramaer.
1992, 49 pag., Euro 3
de As, Den Bosch, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015