INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hellema, R.e.a. (red.)
Titel: Humanitaire interventie
Sub titel:

Humanitaire interventie is het belangrijkste, meest besproken en omstreden fenomeen in de hedendaagse internationale politiek. Het is de kern van veel internationale vraagstukken. Heeft een land (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) of een organisatie (de Verenigde Naties of de navo) het recht in te grijpen bij een humanitaire catastrofe Ė bij ernstige schendingen van de mensenrechten bijvoorbeeld? Of moet de nationale soevereiniteit van een land worden gerespecteerd, wat er ook gebeurt? Dit dilemma doet zich keer op keer voor.Vaak wordt ervoor gekozen om in te grijpen: in Irak (1990 en 1991), SomaliŽ (1992), HaÔti (1994), BosniŽ (1995), Kosovo (1999), Oost-Timor (1999) en wederom Irak (2003). Maar soms ook niet of pas heel laat, zoals in Rwanda en nu in Soedan. Dit boek behandelt het probleem van de humanitaire interven
2005, 350 pag., Euro 29,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9085061148


This page last updated on: 13-1-2015