INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Auwera, Sigrid Van der
Titel: Cultureel erfgoed in conflict- en Postconflictsituaties
Sub titel: Plunderingen en Illegale handel in cultuurgoederen

Op het einde van de twintigste eeuw stijgt het aantal plunderingen van cultureel erfgoed exponentieel. Ook hier doet de globalisering haar werk. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat het aantal publicaties omtrent dit probleem de laatste jaren enorm is toegenomen. Meestal echter, worden enkel deelaspecten belicht of wordt het onderwerp geografisch beperkt. In dit dossier trachten wij een meer globale benadering uit te werken. In een eerste hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van bescherming van cultureel erfgoed tijdens conflict- en postconflictsituaties. Vervolgens behandelt dit dossier de volkenrechtelijke reglementering ter zake, om daarna dieper in te gaan op enkele casussen: de plunderingen in Cambodja, Afghanistan en Irak worden onder de loep genomen. Daarna gaan we op zoek naar het profiel van mogelijke daders, motieven en methodes van plunderingen en illegale handel. In een laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan preventieve maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van cultureel erfgoed.
2004, 68 pag., Euro 11,25
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015