INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Diepen, R. van
Titel: Hollanditis
Sub titel: Nederland en het kernwapendebat, 1977-1987

In december 1979 nam de NAVO haar befaamde dubbelbesluit. Dit besluit hield onder meer in dat Nederland 48 kruisvluchtwapens - ook wel 'kruisraketten' genoemd - op zijn grondgebied zou moeten stationeren. Het NAVO-dubbelbesluit leidde in Nederland tot massale protesten, felle publieke debatten en hoogoplopende emoties: heel het land leek in de vroege jaren tachtig in de ban van de bom. Het IKV wist een massale volksbeweging tegen het dubbelbesluit op de been te brengen. De grote demonstraties van 1981 en 1983 trokken gezamenlijk een miljoen tegenstanders van de kernbewapening, en het 'Volkspetitionnement tegen de kruisraketten' van 1985 werd door maar liefst 3,75 miljoen Nederlanders ondertekend. Critici van de vredesbeweging beweerden dat Nederland leed aan 'Hollanditis', een levensgevaarlijk pacifistisch en neutralistisch virus. Onder druk van het massale verzet stelde de Nederlandse regering de plaatsing van de kruisvluchtwapens herhaaldelijk uit; pas in november 1985 kregen de Verenigde Staten toestemming de nieuwe kernwapens in te vliegen. `Hollanditis' biedt niet alleen een boeiende reconstructie van het felle debat over de kruisraketten; het boek schetst ook een fascinerend beeld van een van de meest bewogen periodes in de recente Nederlandse geschiedenis.
2004, 504 pag., Euro 30
Bert Bakker, Amsterdam, ISBN 9035127404


This page last updated on: 13-1-2015