INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Duivenvoorden, Eric
Titel: Het kroningsoproer
Sub titel: 30 April 1980 Reconstructie van een historisch keerpunt

Op 30 april 1980 ontwaakt Nederland uit de roes van de jaren zestig en zeventig. Het is een hardhandig ontwaken. Terwijl koning Beatrix wordt ingehuldigd verandert de hoofdstad voor het oog van de verzamelde wereldpers in een waar slagveld. Verbijstering heerst alom. Achteraf bezien vormen de kroningsrellen van 1980 volgens de auteur een keerpunt. In de periode die grofweg loopt van Provo in 1965 tot de grote vredesdemonstraties tegen de kruisraketten, heerste de politiek van de straat. Nu trekt de gevestigde politiek de controle weer naar zich toe. Nederland staat aan de vooravond van de diepste economische crisis sinds de oorlog. Het tijdperk van het no-nonsense-denken breekt aan. Eric Duivenvoorden reconstrueerde uit besluiten van de overheid, motiveringen van de actievoerders, beslissingen van de politie, rechtvaardigingen van de arrestanten en reacties in de media een keerpunt in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis. Uit zijn reconstructie rijst een levendig beeld op van een historische dag en van de cultuur en tijdgeest op het breekpunt van de jaren zeventig en tachtig.
2005, 264 pag., Euro 19,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029562471


This page last updated on: 13-1-2015