INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: European Coalition for Just and Effective Drug Policies
Titel: Een goede deal
Sub titel: Een duurzaam drugsbeleid in Noord en Zuid

Het internationale verbod op drugs verleent het monopolie op de handel in drugs aan criminele organisaties, van wie de jaarlijkse winsten worden geraamd op 400 miljard euro (12.500 euro per seconde). Het biedt economische en andere voordelen aan een selecte groep van bureaucraten, politie en gerecht, maar ook aan de farmaceutische en de olie-industrie. Tegelijkertijd zijn miljoenen burgers over de hele wereld het slachtoffer van het verbod op drugs. Dit verbod leidt tot gewapende conflicten, sociale onlusten, criminalisering en uitsluiting van miljoenen mensen, ecologische schade, culturele genocide en, last but not least, tot de handhaving van een reusachtig crimineel imperium. De behoefte dringt zich op aan een duurzaam alternatief voor het verbod op drugs. Daarbij zal de vraag moeten zijn of de handel op een manier kan worden geregeld die voor alle betrokken partijen zo weinig mogelijk schade oplevert.
2004, 44 pag., Euro 5,5
ENCOD - European Coalition for Just and Effective Drug Policies, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015