INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hezewijk, Jos van & R. Buitenhuis
Titel: De nieuwe elite van Nederland
Sub titel: Het new boys-netwerk op jacht naar geld, status en invloed

In de laatste decennia heeft zich in Nederland een Nieuwe Elite geformeerd. Net als in de Gouden Eeuw en de Industrialisatie wist een selecte club ondernemers dankzij een periode van exceptionele economische bloei puissant rijk te worden. Om het establishment te om-zeilen, zochten deze vrijbuiters hun heil in telkens nieuwe risicovolle markten: onroerend goed, media, IT, bedrijvenhandel, beurs en internet. Hierbij gingen ze vaak tot op het randje van de betamelijkheid waardoor de Nieuwe Elite sinds de jaren zestig met name gedurende economische dips talloze affaires op haar naam schreef: onder andere Slavenburg, REM-eiland, Newtron, Begemann, de beursfraude en WorldOnLine. Hoofdrolspelers in De Nieuwe Elite van Nederland zijn onder andere Léon Melchior, John de Mol, Willem Smit, Joep van den Nieuwenhuyzen, Adri Strating, Nina Brink en Ed Maas. Met hen kwamen mee- en overlopers uit de oude elite als Arnold Heertje, Ton Soetekouw, John Fentener van Vlissingen, Ton Jongbloed, Eddy Swaab, Maurice de Hond en Tjerk Westerterp in de problemen. Op de toppen van hun succes wilde deze kliek uit de Nieuwe Elite nog meer dan de status die van geld uitgaat. Ze wilden politieke macht. Ze zagen hun kans schoon met de opkomst van het fenomeen Fortuyn, maar tot hun frustratie gingen jonkies uit de oude politieke elite (Balkenende en Bos) ermee aan de haal. `De nieuwe elite van Nederland' ontrafelt het web van een selecte groep ondernemers die in wisselende samenstelling hun zaken doet en elkaar treft in een aantal vermaarde horeca gelegenheden als Barretje Hilton, Lexington en Des Indes. `De Nieuwe Elite van Nederland' is een analyse van een tijdperk dat vijftig jaar beslaat, maar de jacht naar geld, status en invloed blijkt gezien de affaires rond Mabel Wisse Smit, Ahold, de bouwfraude, de LPF en Eddy de Kroes nog dagelijks actueel te zijn.
2003, 207 pag., Euro 13,5
Balans, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 9050186211


This page last updated on: 13-1-2015