INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Westerman, Frank
Titel: El negro en ik
Sub titel:

Frank Westerman (voormalig NRC-correspondent en tegenwoordig `broodschrijver’) boorde weer een heel nieuw vaatje aan (na zijn zeer goed ontvangen `De graanrepubliek’ en `De ingenieurs van de ziel’) met zijn recent verschenen boek `El Negro’. Het boek kent eigenlijk drie lagen: het lokale schandaaltje in het Catalaanse provinciestadje Banyoles waar in een museum al bijna een eeuw lang een opgezette Bosjesman wordt tentoongesteld; het koloniale gedachtegoed en de historische ontwikkeling van de omgang met andere volkeren; de persoonlijke ontwikkeling van de auteur van agrarisch student in Wageningen, via participatie aan bevloeiïngsprojecten in Jamaica en Peru, tot journalist en vervolgens fulltime schrijver. De hoofdlijn in het boek volgt de gang van de opgezette Bosjesman van Kaap de Goede Hoop, via Frankrijk om na een onbekend tussenstation in Banyoles te belanden. Een zwarte huisarts veroorzaakte een schandaal dat de wereldpers meermaals haalde door een campagne te starten voor de repatriëring van de resten van `El Negro’ naar Afrika. Westerman beschrijft alle ins and outs hiervan tot in detail. Parallel met zijn onderzoek filosofeert hij over zijn eigen loopbaan en vooral over de zin en onzin van ontwikkelingswerk. Heftig bekritiseert hij de Westerse zogenaamde `ontwikkelingshulp’, die in verschillende vormen en modellen steeds een afspiegeling is van de preoccupaties waarmee de Westerse bestuurders worstelen. Langzamerhand verdwijnt ontwikkelingshulp steeds meer naar de achtergrond en wordt vervangen door interventielegers en opgelegde `regime changes’. De zachte heelmeesters’ hebben plaatsgemaakt voor hauwdegens. Westerman ventileert zijn bedenkingen bij deze ontwikkeling(en).
2006, 250 pag., Euro 12,5
Olympus, Amsterdam, ISBN 9789046700853


This page last updated on: 13-1-2015