INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vandepitte, M
Titel: Kloof en de uitweg
Sub titel: Een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking

Armoede is de ergste vorm van terreur', heeft Gandhi gezegd. Maar de balans van vijftig jaar ontwikkelingshulp is negatief. De 20% rijksten van het Noorden bezitten 900 maal zoveel als de 20% armsten van het Zuiden. En die kloof groeit. Nauwelijks 0,39% van het jaarlijkse inkomen van het Noorden volstaat om de honger en armoede uit de wereld te helpen. Maar men krijgt het niet bij elkaar. Zoveel is duidelijk: de traditionele ontwikkelingshulp moet grondig herbekeken worden. Ze kan niet langer een verlengstuk zijn van de officiŽle buitenlandse politiek en moet ophouden met symptoombestrijding en palliatieve zorgverstrekking. De auteur laat het niet bij een klacht. Hij schetst een alternatief voor de ontwikkelingslanden op basis van heel concrete voorstellen. Hij werkt ook een strategie uit om te komen tot rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en bekijkt welke rol ontwikkelingssamenwerking daarin kan spelen. Dit boek biedt niet alleen onthutsend cijfermateriaal over de kloof, het wil ook een bijdrage leveren in de discussie over hoe een 'Andere Wereld' er kan uitzien en hoe we dat kunnen bereiken.
2004, 136 pag., Euro 10
EPO, Berchem, ISBN 9064453373


This page last updated on: 13-1-2015