INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Water, Hans van de
Titel: De opstand van de Zapatisten in Chiapas
Sub titel: De impact voor de subregio Selva Fronteriza. deel 2

Op 1 januari 1994 verklaart het Zapatistisch Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN) de oorlog aan de Mexicaanse regering en het leger, als protest tegen de marginale omstandigheden waarin grote delen van de bevolking leeft. De gewapende beweging die bestaat uit enkele duizenden militanten (voornamelijk indiaanse boeren) bezet gedurende enkele dagen verschillende steden in de zuidelijke Mexicaanse deelstaat Chiapas. Op een ogenblik dat er van de anders-globalististen nog geen sprake is, voert het EZLN, belichaamd door de charismatische subcomandante Marcos, vanuit de Mexicaanse jungle strijd tegen het neoliberalisme. De ogen van de wereldgemeenschap zijn gericht op Chiapas. Tot op vandaag heeft het EZLN de wapens niet neergelegd en blijft het conflict latent aanwezig. Sinds 1994 hebben er zware verschuivingen plaatsgevonden. We gaan op zoek naar de wortels van het conflict en de impact van de opstand voor de bewoners van de subregio Selva Fronteriza, een gebied dat deel uitmaakt van het Lacandonawoud en grenst aan Guatemala. De aandacht gaat vooral uit naar de percepties van de plaatselijke actoren op het conflict en het lokale politieke gebeuren. Deze publicatie is het resultaat van veldwerk verricht in de subregio Selva Fronteriza tijdens de zomer van 2001. Hans Van de Water (1979) is politicoloog en verbleef gedurende drie jaar in Mexico.
2004, 50 pag., Euro 8,5
IPIS, Antwerpen, ISBN IPIS broch.nr 141


This page last updated on: 13-1-2015