INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Eimeren, Esther van
Titel: Een weg terug?
Sub titel: Slachtoffers van vrouwenhandel over terugkeer naar het land van herkomst

Slachtoffers van vrouwenhandel moeten Nederland verlaten zodra de rechtzaak tegen hun handelaar afloopt. Het beleid gaat er dus vanuit dat de terugkeer naar het land van herkomst voor slachtoffers van vrouwenhandel geen probleem is. In deze publicatie wordt gekeken vanuit het perspectief van de vrouwen om wie het allemaal draait. Slachtoffers van vrouwenhandel vertellen in hun eigen woorden over de situatie waarin zij verkeren. Over hun angst voor represailles van handelaren, de onzekerheid over hun procedure en hun wensen voor de toekomst. Terugkeer is heel wat complexer en gevaarlijker dan door de overheid voorgespiegeld wordt. Het boek is gebaseerd op interviews met slachtoffers en geeft hen zo een stem.
2004, 104 pag., Euro 10
Bonded Labour in Nederland (BLinN), Amsterdam, ISBN 907389008x


This page last updated on: 13-1-2015