INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: De Vrije Ruimte
Titel: Easy City
Sub titel: Interventies in een verscheurde stad

Het boek levert een actuele bijdrage aan het debat over de creatieve stad. Deze stad lijkt te worden 'verscheurd' door twee elkaar versterkende maar tegenstrijdige ontwikkelingen. Stadsbesturen proberen met man en macht een aangenaam klimaat te scheppen om bedrijven en arbeidskrachten uit de creative industries naar hun stad te lokken. Tegelijkertijd is het voor bewoners door een gebrek aan goedkope bedrijfsruimten en ruimte voor laagdrempelige sociale en culturele functies steeds moeilijker hun eigen talent en creativiteit tot ontwikkeling te brengen. `Easy City’ laat zien dat ze hiervoor desondanks toch steeds weer nieuwe manieren weten te vinden. In vier delen over achtereenvolgens economie, openbare ruimte, ervaringen en controle, beschrijven verschillende auteurs zowel de kenmerken van de hedendaagse creatieve stad als de creatieve interventies van de bewoners. Hoewel de nadruk ligt op Amsterdam, worden er ook uitstapjes gemaakt naar Rotterdam, Den Haag en andere steden.
2004, 205 pag., Euro 2,5
Vrije Ruimte, Amsterdam, ISBN 9789077749012


This page last updated on: 13-1-2015