INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Guzzo, Cristina
Titel: Las anarquistas rioplatenses 1890-1990
Sub titel:

Dit boek levert een dubbele verrassing: het ontdekken van vrouwen die opvielen vanwege hun revolutionaire vaardigheid en het besef dat we zijn vergeten wat ze deden. Dankzij het onderzoekende werk van Cristina Guzzo, die in archieven en bibliotheken is gedoken en luisterde naar de hoofdpersonen en de stem van het volk, dat nooit vergeet, weten we nu duidelijk meer over het activisme en de literatuur van anarchistische vrouwen in het Rio de la Plata (Argentinie/Uruguay) gebied, wier werk de hele 20e eeuw omvat. Door het theoretische raamwerk van het feminisme met tact te gebruiken en door ons te voorzien van de noodzakelijke historische contexten, stelt Guzzo de rol van deze vrouwelijke libertairen in perspectief en zien we het belang van hun werk temidden van machogedrag van mannelijke `kameraden', dictatoriale repressie en het negeren door hun eigen ideologische kameraden. Met de hele patriarchale maatschappij en cultuur tegen hen, waren ze in staat hun rebellie over te brengen - Geen Goden, Geen Bazen, Geen Echtgenoten! - niet alleen door artikelen die werden gepubliceerd in kranten die ze zelf hadden opgericht, maar ook door middel van werkelijk, hartstochtelijk en intens activisme, ook op de straten. Deze vrouwen probeerden niet alleen economische rechtvaardigheid te bereiken en de verschillen tussen de sexen te elimineren, ze streefden ook naar eerlijkheid in inter-sex verhoudingen, ze stelden het gezin als een autoritaire eenheid ter discussie, ze streden er voor dat vrouwen de volledige eigenaren van hun lichamen zouden worden en voor het recht op plezier.
2004, 104 pag., Euro 17,5
Orbis Press, Phoenix, ISBN 1931139121


This page last updated on: 13-1-2015