INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hertz, Noreena
Titel: IOU / I owe you
Sub titel: Het gevaar van de internationale schuldenlast

In haar publieke optredens heeft ze altijd gekoketteerd met haar imago van ’radical chique’ die zich even makkelijk tussen zakenmannen beweegt als tussen actievoerders. In werkelijkheid zit ze waarschijnlijk zelfs meer tussen de zakenmannen op allerhande congressen en symposia, dan dat ze gevaar loopt in een wolk traangas terecht te komen. Terwijl haar schets van de economische en politiek problemen die de aarde teisteren, niet veel afwijkt van die van andere globaliseringskritici, doet de positie die ze daarbij inneemt dat wel. Hertz is een verklaard allemansvriend die probeert overal een voet tussen de deur te krijgen. Ze is ervan overtuigd dat er bij alle partijen wel wat goeds zit en winst te behalen is. Ze heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat ze geen tegenstandster is van het kapitalistische economische systeem an sich en de groeidwang die dat met zich meebrengt. Wat ze aan zou willen vechten, is de ongelijkwaardigheid en onrechtvaardige scheefgroei van macht en welvaart die er door ontstaan is. Het boek begint met een beschrijving van de activiteiten van Bono in het kader van de Jubilee campagne. Hertz wil doen geloven dat Bono zo ongeveer persoonlijk verantwoordelijk is voor het resultaat van de Jubilee Campagne. Dat er ook nog tienduizenden gewone mensen waren die zich het vuur uit de sloffen gelopen hebben, valt Hertz nauwelijks te binnen. Daarna volgen de achtergronden van de schuldenproblematiek. Hertz slaagt er goed in om de ogenschijnlijk ingewikkelde materie in goed leesbare woorden te verklaren. En ze komt met verbluffende voorbeelden om haar stellingen te illustreren. Met name het hoofdstuk over exportkredietagentschappen (ECA’s) is belangrijk omdat die tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen, terwijl ze bij alle rijke landen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de schulden. ECA’s zijn instellingen voor garantstelling door de overheid voor bedrijven die willen investeren in ’risicovolle’ landen. Banken worden op die manier gestimuleerd om geld uit te lenen. Ze lopen niet alleen geen risico omdat ze uit de pot voor ontwikkelingshulp vergoed worden als ze hun geld mis zouden lopen, maar krijgen ook nog eens een kleine rente extra als ze via deze constructie geld uitzetten. Het leidt aan beide kanten tot excessen, aangezien er een bonus staat op het opzetten en financieren van allerlei projecten, ongeacht of er nu vraag naar is en of ze bruikbaar zijn of niet. In de rest van het boek worden de vorm, de achtergrond en de effecten van de schulden vlot en toegankelijk beschreven. Maar dat is al vaker gedaan en voegt niet zoveel toe aan wat er al aan literatuur over bestaat. Ze heeft weinig oog voor de economische patronen die landen in armoede houden, en die veelal ook weer politieke oorzaken hebben. Zolang die patronen blijven bestaan, zullen landen ook telkens weer in de schuldenval trappen.
2004, 256 pag., Euro 24,9
Contact (zie ned0930), Amsterdam, ISBN 9789025418540


This page last updated on: 13-1-2015