INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Böhler, Britta
Titel: Crisis in de rechtstaat
Sub titel: Spraakmakende zaken, verborgen processen

`In Crisis in de rechtstaat' wordt naast de ontwikkeling in de wetgeving ook een aantal spraakmakende rechtszaken geanalyseerd. In enkele daarvan trad de auteur zelf als advocate op: de rechtszaak tegen Volkert van der G., de Rotterdamse terroristenzaak maar ook de zaak-Margarita en de aangifte tegen Jorge Zorreguieta. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 klinkt de roep om veiligheid steeds luider, dringender en frequenter. Ook in Nederland worden hardere maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en terrorisme afgekondigd, de politie krijgt steeds meer bevoegdheden en er is een reeks nieuwe wetten in voorbereiding die onze samenleving veiliger moeten maken. Britta Böhler signaleert dat bij alle aandacht voor die processen een sluipend maatschappelijk proces onvoldoende wordt onderkend, namelijk dat tal van maatregelen die omwille van meer veiligheid worden genomen juist een ondermijning van de individuele en fundamentele vrijheidsrechten van eenieder van ons tot gevolg hebben. Uit hoofde van haar beroep stelt Böhler ons de gewetensvraag: stel dat jij was opgepakt? Ze wijst op de zorgwekkende paradox dat de ongereflecteerde roep om veiligheid uiteindelijk ten koste zal gaan van de rechtstaat, de belangrijkste garantie voor veiligheid.
2004, 288 pag., Euro 18,5
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9789029504607


This page last updated on: 13-1-2015