INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Seyfried, Gerhard
Titel: Der schwarze Stern der Tupamaros
Sub titel:

Roman van de bekende Duitse underground striptekenaar Seyfried (bekend van onder andere het nog steeds leverbare `Bullen und Bonzen’). De roman heeft als hoofdpersonen Fred en Jenny die in het begin van de jaren zeventig in de linkse scene van München actief zijn. Het verzet in Duitsland tegen het heersende systeem radicaliseert steeds verder, de overheid treedt steeds harder op tegen demonstranten. De Rote Armee Fraktion en de Beweging van de 2e Juni voeren hun eerste acties uit. De hoofdpersonen radicaliseren steeds verder en worden in toenemende mate lastig gevallen door de lokale politie. Jenny legt contacten met mensen van de 2e Juni en na heftige discussies en meerdere autonome acties sluit zij zich aan bij die groep. Fred vervult een soort ondersteuners functie en weet uit handen te blijven van de politie. Jenny wordt opgepakt, maar weet al vrij snel op spectaculaire en hilarische wijze te ontsnappen. Enige malen ontmoet Fred Jenny zowel in Oost-Berlijn als in het buitenland. Op hun laatste afspraak komt Jenny, die al plannen had om de wapens in de wilgen te hangen en waar Fred al valse papieren voor geregeld had, niet opdagen en korte tijd later blijkt ze bij een politiecontrole door de politie doodgeschoten te zijn. Het boek gaat over de dillemma’s waar de twee hoofdpersonen zich mee geconfronteerd zien en over hun wederzijdse verhouding die ze niet echt vorm weten te geven. De roman geeft een aardig tijdsbeeld en is wat dat betreft beter geslaagd dan de uitwerking van de personages in het boek, want die blijven toch tamelijk ééndimensionaal.
2004, 280 pag., Euro 20,5
Eichborn, Frankfurt am Main, ISBN 9783821807546


This page last updated on: 13-1-2015