INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sep, Peter & Marga Verheije
Titel: Groot en klein verzet
Sub titel: Temporele ordening in Nederland

De ruimtelijke ordening in Nederland heeft zijn langste tijd gehad als het aan het Kabinet Balkenende ligt. De onlangs uitgebrachte Nota Ruimte legt de verantwoordelijkheid voor de inrichting van Nederland in belangrijke mate decentraal bij de gemeentelijke overheden. De mogelijkheid van centrale sturing wordt daarmee eigenlijk opgegeven. Critici vrezen dat dit zal leiden tot nog meer verrommeling en een nog nadrukkelijker primaat van de economie. Toch is het de vraag of we terug moeten verlangen naar dichtgetimmerde Ruimtelijke Ordeningsnota’s zoals die in de tijden van Heerma en Pronk werden geschreven of voorbereid.
2004, 164 pag., Euro 19,5
Balie, de via Uitgeverij van Gennep, Amsterdam, ISBN 9066173084


This page last updated on: 13-1-2015