INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hardt, Michael & Antonio Negri
Titel: De Menigte
Sub titel: Oorlog en democratie in de nieuwe wereldorde

In `Menigte' komen Hardt en Negri met een scenario om de beginselen van `empire' [zie hun eerdere gelijknamige boek waarin ze stellen dat het oude systeem van natiestaten langzaam maar zeker plaatsmaakt voor een supranationaal, veelzijdig machtsnetwerk `empire' genaamd] zelf te gebruiken om het systeem onklaar te maken. In `Oorlog', het eerste deel, onderzoeken ze de duistere kant van `empire'. Het tweede deel `De Menigte', laat zien dat het systeem, juist doordat het zoveel levensterreinen heeft gekoloniseerd en met elkaar verbindt, de mogelijkheid in zich draagt tot een democratie van ongekende vorm en omvang. Doordat uiteenlopende groepen met elkaar in contact komen, ontstaan nieuwe vormen van verzet. Het resultaat: de onderdrukte massa verenigt zich in een `menigte'. In het derde deel, `Democratie', presenteren de auteurs een agenda om de nieuwe vorm van democratie wereldwijd tot bloei te laten komen. Hardt en Negri stellen dat de steeds snellere integratie van economische, sociale, politieke en culturele krachten tot een complex netwerk, de meest radicale stap is in de bevrijding van de mensheid sinds de IndustriŽle Revolutie. Negri, die in de jaren zeventig een dogmatisch marxist was, is zijn voorliefde voor blauwdrukken blijkbaar nog steeds niet kwijtgeraakt. Destijds streefde hij naar een vorm van staatskapitalisme en ook nu nog gelooft hij dat de rechtvaardiger maatschappij vanuit het kapitalisme zelf kan evalueren, in plaats van het compleet af te breken en er een nieuwe compleet andere samenleving voor in de plaats te stellen.
2004, 391 pag., Euro 24,9
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 9789023415831


This page last updated on: 13-1-2015