INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Baars, A en H. Sneevliet
Titel: Het proces Sneevliet
Sub titel: 1917

Naar aanleiding van zijn artikel 'Zegepraal' werd Henk Sneevliet voor het gerecht gedaagd door de officier van justitie te Semarang. Het proces in november 1917 duurde vier dagen en Sneevliet voerde zijn eigen verdediging.
1991, 447 pag., Euro 9,5
, , ISBN 9067180416


This page last updated on: 13-1-2015