INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: de Geus, Marius
Titel: Een eind aan de overconsumptie
Sub titel:

Waarom bezwijken zoveel mensen aan de verleidingen en verlokkingen van de consumptiemaatschappij? De Geus verklaart het ontstaan van de consumptiemaatschappij door het feit dat in tijden van toenemende sociale gelijkheid burgers hun status en identiteit zoeken door middel van het verzamelen van eigendom en bezit. Vroeger was dat alleen voorbehouden aan de bezittende elite. Anderszijds is consumeren ook een vorm van hedonistische behoeften bevrediging door het geluk wat men associeert met het kopen van nieuwe artikelen (koopverslaving, zeg maar…) Toename van consumptie leidt echter niet tot een groter geluksgevoel, oftewel meer spullen maken niet gelukkig. Waarom zou je consuminderen? Het kan je kwaliteit van leven bevorderen omdat je minder hard hoeft te werken en meer tijd overhoudt voor leuke dingen.Daarnaast kan verminderde consumptie in de Westerse wereld volgens de Geus zorgen voor een gelijkere verdeling van rijkdom tussen arme en rijke landen. Hoe dat in z’n werk zou gaan legt hij niet uit. Wanneer er minder geconsumeerd wordt is er minder noodzaak voor economische groei (wat is oorzaak en gevolg?) en daarmee samenhangende verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vermindering van biodiversiteit. Technologische vooruitgang op zich zal volgens de Geus de milieuproblemen niet oplossen omdat mensen er niet zuiniger van worden. Hij geeft tips voor een gematigder levensstijl zoals het kopen van minder (maar wel degelijke) spullen en het leren genieten van eenvoudige dingen als een “fijne fietstocht”of een “goede daad”. Het doel is uiteindelijk een situatie van niet te veel en niet te weinig, maar precies genoeg om een leven te leiden dat aangenaam is en voldoening schenkt. Hiervoor is het nodig dat men zich losmaakt van de dwang die uitgaat van de reclamewereld en consumentenmaatschappij en vermijdt verslaafd te raken aan consumptie vanwege jaloezie, hebzucht, verveling of statusdrang. Jammer genoeg noemt hij nergens dat consumeren de peiler vormt van de hele kapitalistische economie, die zonder “meer, groter en beter”niet kan bestaan. Hieruit volgt immers ook de “noodzaak” om mensen door middel van reclame aan te zetten tot het kopen van overbodige producten omdat ze anders vies/ongelukkig/niet hip etc. zouden zijn. Hetzelfde soort naďviteit spreekt uit het feit dat de Geus ervoor pleit dat de overheid mensen door middel van wetgeving aan zou moeten zetten tot consumptievermindering.
2003, 20 pag., Euro 2
Omslag, Eindhoven, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015