INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Panhuysen, Luc
Titel: Jantje van Leiden
Sub titel:

Iedereen kent de uitdrukking ‘zich met een Jantje-van-Leiden ergens van afmaken’, maar dat deze zegswijze verwijst naar een zestiende-eeuwse wederdoper, is minder bekend. Historicus Luc Panhuysen vertelt het verhaal van de kleermaker Jan van Leiden, die zich in de jaren 1534-1535 als koning van het doperse Münster berucht wist te maken. Na een beeld geschetst te hebben van de Reformatie, beschrijft Panhuysen Jan van Leiden in zijn hoedanigheid als leider, die dagelijks de kloof ervaart tussen de hooggespannen eindtijdverwachtingen en de realiteit van een stad onder beleg. De doperse woelingen in de Nederlanden en de laatste vier maanden van het koninkrijk in Münster komen hierbij uitvoerig aan de orde. Panhuysen eindigt met de vijandschap die latere doopsgezinden als erfgenamen van de revolutionaire Jan van Leiden eeuwenlang hebben moeten ondervinden. Met zeer veel reproducties en illustraties uit de tijd zelf.
2003, 96 pag., Euro 10
Verloren, Hilversum, ISBN 9065504613


This page last updated on: 13-1-2015