INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onfray, Michel
Titel: Het lichaam, het leven en het lijden
Sub titel:

Onfray pleit voor een hedonistische levenswijze waarin het genieten centraal staat en het lijden zoveel mogelijk wordt uitgebannen. Het is een hartstochtelijke verdediging van het leven en het recht daarop, en een felle aanval op alles wat de waardigheid van de mens aantast. Onfray pleit voor een libertaire bio-ethiek. Hij besteedt systematisch aandacht aan de hele menselijke levensloop: van sperma, embryo en genetische manipulatie tot palliatieve zorg, euthanasie en het lijk. Daarbij attaqueert hij het in zijn ogen versluierende en misleidende karakter van de joods-christelijke ethiek. "De essentie bestaat in goed leven. Goed sterven is onderdeel van dat project."
2004, 350 pag., Euro 24,95
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9056375741


This page last updated on: 13-1-2015