INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Atzert, Thomas / Müller, Jost e.a. (T. Negri, G. Arrighi, J. Hirsch, R. Trampert)
Titel: Kritik der Weltordnung
Sub titel: Globalisierung, Imperialismus, Empire

In deze bundel staan twee controverses centraal naar aanleiding van het boek Empire van Michael Hardt en Toni Negri. De ene controverse gaat over de transformatie van het internationale politieke en economische systeem, de andere over het potentieel van maatschappelijke veranderingen in emancipatorische richting, in relatie tot het Empire-begrip Multitude. Eerst komen twee kritische essays aan bod van Giovanni Arrighi en Joachim Hirsch, gevolgd door een antwoord hierop in de vorm van een interview van de redacteuren met Toni Negri. In het tweede deel worden enkele aspecten nader uitgewerkt door Hardt, Negri, Anne Querrien (Fluchtlinien der Multitudes. Kurze elektronische Notizen nach Genua und New York) en Judith Revel (Die Gesellschaft gegen den Staat. Anmerkungen zu Clastres, Deleuze, Guattari und Foucault). Zware kost.
2003, 144 pag., Euro 14
ID Verlag, Berlin, ISBN 3894080892


This page last updated on: 13-1-2015