INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Dossier Marinus van der Lubbe 1933/34
Sub titel:

Weer een fraaie uitgave van de Utrechtse uitgever Kelder. Ditmaal geen herdruk van een al lang uitverkochte klassieker maar voor het eerst een bundeling van teksten uit Nederlandse anarchistische, radencommunistische, antimilitaristische en anarcho-syndicalistische hoek, die eerder enkel als pamflet of als artikel in bladen van diverse groepen uit dat spectrum werden afgedrukt. De diverse teksten tonen met name de verdeeldheid binnen radicaal links in Nederland over de brandstichting op 27 februari 1933 door de radencommunist Marinus van der Lubbe in het Duitse parlement, de Rijksdag. Een deel van de anarchisten en radencommunisten verwelkomden zijn actie, die bedoeld was als protest tegen het internationaal kapitalisme (en niet enkel alleen tegen het aan de macht komen van de nazi’s in Duitsland zoals veelal gesteld). Een ander deel van deze stromingen verwierpen het individuele karakter van zijn daad, of veroordeelden die überhaupt. De meeste stukken hebben met elkaar gemeen de afschuw over de communistische machinaties (door middel van onder andere de publicatie van de twee beruchte `Bruinboeken over de Rijksdagbrand […]’) om Van der Lubbe in een slecht daglicht te stellen, zijn daad als een opzetje van de nazi’s te presenteren, waarmee Van der Lubbe zijn daad ontnomen werd. Deze campagne was er met name op gericht om het falen van de linkse politiek tegenover Hitler te verdoezelen. Naast de boeken van Fritz Tobias (alleen nog tweede hands verkrijgbaar), Martin Schouten en Niko Jassies is deze uitgave een fraaie aanvulling op de heruitgave van het eveneens bij Kelder verschenen `Roodboek van der Lubbe en de Rijksdagbrand’.
2004, 219 pag., Euro 20
Kelder, Utrecht, ISBN 9080773425


This page last updated on: 13-1-2015