INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vescovi, Rodrigo
Titel: Ecos revolucionarios
Sub titel: Luchadores sociales, Uruguay 1968-1973

Een studie naar het radicaal linkse verzet zoals dat zich in Uruguay aan de vooravond van de militaire coup van 1973 manifesteerde. De auteur beschrijft het hele Uruguayaanse radicaal linkse spectrum dat zich niet tevredenstelde met de status quo in die periode. Het boek dat de omvang en opbouw heeft van een proefschrift, maar des al niettemin zeer goed leesbaar is, is in Uruguay zeer goed ontvangen en heeft zelfs de bestsellerlijsten voor non-fictie boeken gehaald. Het boek is gebaseerd op een groot aantal interviews en uitgebreid primair- en secondair bronnenonderzoek. Diverse sectoren van het linkse spectrum voerden vanaf het eind van de jaren vijftig een steeds verder radicaliserende strijd die de heersende macht enkel wist te beantwoorden met een steeds autoritairder en repressiever wordend `democratisch stelsel' en dat uiteindelijk uitmondde in een militaire dictatuur die tot het midden van de jaren tachtig zou voortduren. De auteur begint zijn boek met een beschrijving van de sociale, economische en politieke context in Uruguay in de jaren 1945-1967. Daarna zet de auteur zeer gedetailleerd uiteen hoe de strijd zich steeds verder radicaliseerde en schrijft hij over de opeenvolgende stakingsgolven, demonstraties van boeren, dagloners, arbeiders en studenten en de eerste gewapende verzetsacties die plaatsvonden. Uitgebreid gaat hij ook in op het ontstaan van de politiek diffuus samengestelde Tupamaros en de door hen uitgevoerde acties (waaronder diverse spectaculaire bankovervallen, diverse ontvoeringen van o.a. een amerikaanse CIA-agent en de ontsnapping van 111 gevangenen uit de zwaarst bewaakte gevangenis van Uruguay). Aan bod komt ook de repressie die van staatswege op deze sociale onrust werd uitgeoefend: doodseskaders, arrestaties en repressie van demonstraties. In 1973 mondde de Uruguayaanse ādemocratuur' uit in de coup die door het Uruguayaanse leger werd gepleegd en de pogingen van de radicale sociale bewegingen om die coup te frustreren (o.a. met een algemene staking). Dan gaat de auteur uitgebreid in op de diverse partijen, groepen en bewegingen die binnen het radicaal linkse spectrum opereerden. De aandacht ligt hierbij met name bij diverse buitenparlementaire, syndicale en clandestiene organisaties. Hij beschrijft hierbij zowel hun organische geschiedenis als de tactieken en politieke programma's die deze bewegingen ontwikkelden. In een apart hoofdstuk beschrijft hij nog de diverse actievormen die de bewegingen gebruikten om hun politieke overtuiging tot uiting te brengen en hun activiteiten te financieren. Duidelijk wordt dat het radicale verzet in Uruguay heel wat meer behelsde dan enkel de activiteiten van de Tupamaros, die in het verleden door bepaalde kringen mythische proporties zijn toegedicht. Osvaldo Bayer, de bekende Argentijnse historicus en expert van de geschiedenis van sociale bewegingen in de zuidpunt van Latijns Amerika (o.a. auteur van het standaardwerk PatagoniŽ in Opstand over de anarchistische arbeiders- en daglonersopstand begin twintigste eeuw in het Zuiden van ArgentiniŽ), verzorgde het voorwoord bij dit boek.
2003, 565 pag., Euro 20
Nůos Editorial, Barcelona, ISBN 8493291714


This page last updated on: 13-1-2015