INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vidal, Gore
Titel: Droomoorlog
Sub titel: Bloed voor olie en de Cheney-Bushjunta

Amerika's onafhankelijkste essayist Gore Vidal opent in Droomoorlog een ontluisterend zicht op de nachtzijde van de Amerikaanse machtspolitiek. In het vervolg op de bestseller Permanente oorlog voor permanente vrede houdt hij de vermeende motieven van de oorlog tegen het terrorisme onbarmhartig tegen het licht en ontmaskert de 'Cheney-Bushjunta' als de meest cynische strategen van de imperiale politiek van de VS sinds de Trumandoctrine. Op basis van uitvoerige research komt hij tot de alarmerende conclusie dat de machtselite in Washington de tragische gebeurtenis op 11 september heeft gebruikt als een excuus - en Osama bin Laden als 'het afschrikwekkende logo'- om een al langer bestaand CIA-plan voor de invasie van Afghanistan te legitimeren. Doel daarvan was het zekerstellen van de oliepijpleiding van Turkmenistan naar Karachi. Vidal stelt ongemakkelijke vragen. Wat wist de Amerikaanse veiligheidsdienst aan de vooravond van 11 september? Waarom zijn de routineprocedures bij de kaping van een vliegtuig niet gevolgd? Wie is gebaat bij de doctrine van de preventieve aanval? Droomoorlog is een verzameling goedgedocumenteerde, hoogst actuele en provocatieve essays van een auteur die 'de oudste vorm van het Amerikaanse politieke betoog, het pamflet' tot in de finesses beheerst.
2003, 175 pag., Euro 14,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029551860


This page last updated on: 13-1-2015