INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blum, William
Titel: Killing hope (updated 2003 version)
Sub titel: US Military and CIA Interventions Since World War II

Een uitgebreide geschiedschrijving van de Amerikaanse interventiepolitiek wereldwijd, beginnend bij de interventie in China nog tijdens de Tweede Wereldoorlog tot en met de grootschalige militaire hulp aan het repressieve bewind in Guatemala en de operatie van de Verenigde Naties in Ha´ti. Een zeer grondig overzichtswerk, bijgewerkt tot en met de invasie in Afghanistan.
2004, 470 pag., Euro 25,6
Zed Books, London, ISBN 1842773690


This page last updated on: 13-1-2015