INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kerk, Geurt van de
Titel: Lang leve de aarde en al haar bewoners
Sub titel:

Een duurzame samenleving - wereldwijd - is volgens de samenstellers van onderhavig boek heel goed mogelijk op het huidige welzijnsniveau van West-Europa. Daarvoor moeten we wel keuzes maken. En onze internationaal gemaakte afspraken nakomen. `Lang leve de aarde en al haar bewoners' geeft een helder overzicht van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van duurzame samenleving, vanaf dat de aap uit de boom klom tot en met de wereldhandelsconferentie in Cancún (Mexico) van september 2003. De brede invalshoek maakt het boek uniek. Ik vraag me echter ten zeerste af of (zoals gesteld in dit boek) de hele wereld op het zelfde gemiddelde West-Europese consumptieniveau zou kunnen leven en dan nog steeds zou kunnen spreken van een duurzame samenleving. Mij lijkt dat een eerlijker verdeling van de `welvaart' alleen duurzaam mogelijk is als de mensen in het Westen een forse stap achteruit doen (en dan heb ik het natuurlijk met name over de steeds groter wordende bovenmodale laag in onze samenleving.
2003, 96 pag., Euro 12,5
Uitgeverij de Vijver p/a Geurt van de Kerk, Afferden, ISBN 9076224188


This page last updated on: 13-1-2015