INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kalfus, Ken
Titel: Het Commissariaat voor Verlichting
Sub titel:

Hilarisch absurdistische roman van de Amerikaanse auteur Kalfus beschrijft de ontmoeting bij het stationnetje van het dorp Astapovo, in 1910, tussen de cineast Gribsjin en de chemicus Vorobev. Ze zijn daar om getuige te zijn van het overlijden van graaf Leo Tolstoj. Beide geloven ze in het maakbare, in de kracht van het gemanipuleerde beeld. De cineast legt op gemanipuleerde wijze het bezoek vast - dat nooit plaats gevonden heeft - van graaf Tolstoj’s vrouw aan haar stervende man. De chemicus Vorobev speculeert al op het balsemen van de nog niet overleden graaf. Vorobev zou ruim een decennium later Lenin’s lijk balsemen opdat het voor het nageslacht eeuwig bewaard zou blijven. De cineast komt in bolsjewistische kringen terecht – niet uit overtuiging maar meer uit een soort gedeelde visie op de maakbaarheid en manipuleerbaarheid van de samenleving en de werkelijkheid. Zo maakt Gribsjin in de jaren twintig een film over de bestorming van het Kremlin door de revolutionaire massa’s en de verdrijving van de tsaar uit die burcht. Dit feit heeft nooit plaatsgevonden, maar daar gaat het niet om. De beelden uit de film vonden hun weg naar de geschiedenisboekjes en naar de verbeelding van de mensen. Mensen zagen het en dús dachten ze dat het gebeurd was. Dat doet denken aan de speelfilmbeelden van de brand in de Rijksdag die vaak worden getoond alsof het om de werkelijke brand gaat. De paralel met de huidige situatie in de Verenigde Staten is evident. Propaganda is van alle tijden en alle politieke systemen. Hoewel een roman, verwijst veel in Kalfus’ boek naar werkelijke historische feiten. Hoewel het boek deels serieuze thema’s aansnijdt is het doorspekt met humoristische wendingen.
2003, 285 pag., Euro 19,5
Meulenhoff, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 9029072865


This page last updated on: 13-1-2015