INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dumolyn, Jan & Peter Tom Jones (red.)
Titel: Esperanza!
Sub titel: Praktische theorie voor sociale bewegingen

Deze bundel wil een bijdrage leveren aan de kritische en pluralistische maatschappijtheorie die een diagnose stelt van de kwalen van de ‘postmoderne’ tijd en onze ogen opent voor de diverse strijdvormen waarmee de wereld kan veranderd worden. Zowel de klip van het centralisme als die van de versnippering moeten omzeild worden. Radicale democratie staat centraal: dat betekent de democratisering van alle aspecten van het leven zodat ongelijke machtsverhoudingen op het vlak van gender, seksualiteit, klasse, cultuur, ecologie, economie etc. bestreden kunnen worden. `Esperanza!' wil de kloof tussen de theorie en de praktijk helpen dichten.
2003, 225 pag., Euro 19,5
Academia Press, Gent, ISBN 9038205023


This page last updated on: 13-1-2015