INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Haffner, Sebastian
Titel: Het Duivelspact
Sub titel: Duits-Russische betrekkingen tijdens het Interbellum

Het verhaal van de Duits-Russische betrekkingen tussen de twee wereldoorlogen is opwindender dan welke roman ook. Het betreft immers een dodelijke verstrengeling en verstrikking van twee volken. In deze Duits-Russische ‘roman’ zijn bijna alle denkbare variaties in internationale betrekkingen, tot de meest extreme toe, uit en te na en van begin tot eind beproefd en toegepast. Des te onbegrijpelijker is het dat in het publieke bewustzijn van de Bondsrepubliek – en ook daarbuiten trouwens – een helder beeld van deze ongehoorde relatie ontbreekt. Het is nog steeds niet algemeen bekend dat Duitsland de metamorfose van Rusland door de bolsjewistische revolutie niet alleen heeft gewild en gesteund, maar haar in feite zelfs mogelijk heeft gemaakt. De overwinning van Lenin werd destijds dan ook als een Duitse prestatie gezien. Dit verbond van Duitsland met de bolsjewistische revolutie – voor beide partijen een pact met de duivel – betekende het begin van de Duits-Russische verstrengeling. Alleen vanuit dit begin is het ontzaglijke, verdrongen verhaal van deze verstrengeling te ontwarren.
2003, 160 pag., Euro 17,5
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 90-5330-378-2


This page last updated on: 13-1-2015