INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lewis, M. G.
Titel: De Monnik
Sub titel:

In 1796 verscheen deze roman die als een van de eerste `gothic’ romans zou gaan gelden. Hoofdpersoon is de monnik Ambrosio, die met zijn preken heel Madrid in zijn ban doet geraken, maar die al spoedig voor het `vlees’ zwicht. De wellust neemt de overhand en dat wordt voor die tijd tamelijk onverbloemd beschreven. De later zeer bekend geworden markies De Sade sprak met name het elementaire geweld van de begeerte aan. Maar wat hem ook zeer aansprak en wat destijds als uiterst bedreigend werd ervaren, was het onverholen antiklerikalisme. Dat Ambrosio op het slechte pad raakt komt namelijk door zijn kloosteropvoeding. Die heeft zijn karakter misvormd door zijn hoogmoed en ijdelheid aan te moedigen, maar elke seksualiteit te ontkennen. En juist daardoor vielen de driften niet meer te beteugelen is de suggestie die de auteur wekt. Lewis (1775-1818) vergelijkt het Oude Testament met “de annalen van een bordeel”. Ambrosio’s belevenissen en zijn snode lusten worden doorspekt met liederen, ballades, gedichten en verhalen opgetekend uit de mond van andere romanpersonages. Het is een gruwelijk melodrama met diverse elementen die als bedreigend ervaren werden door het establishment van die tijd. Lewis boek kon na de ongekuiste eerste druk, decennia lang enkel verschijnen na censurering van de meest pikante en aanstootgevende beschrijvingen. Het boek is zeer meeslepend geschreven en voortreffelijk vertaald door Ineke Mertens.
2003, 430 pag., Euro 24,9
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9058480399


This page last updated on: 13-1-2015