INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Reinboud, Weia
Titel: Hoe komen kringen in het water?
Sub titel: Aardige filosofie

Waarom verwateren radicale bewegingen? Heeft het iets te maken met het feit dat bewegingen zich meestal beperken tot een klein gebied? En heeft het te maken met het feit dat er een diepe kloof is tussen de wereld van het actie-voeren en de wereld van het systematisch nadenken/filosoferen? In dit boek beweren we dat je bij het zoeken van oplossingen niet om allerlei filosofische vragen heen kunt. 'Zijn er uitgangspunten te vinden die iedereen wijs vindt?' 'Wat houdt het begrip 'vrijheid' in, en wat is (filosofisch gezien) het verschil tussen anarchisme en liberalisme?' 'Hoe ontstaat kennis?' 'Bestaat wilskracht?' 'Wat heb je aan het begrip 'waarheid'?' 'Hoe zijn 'voelen' en 'denken' met elkaar verweven? 'Aan de hand van deze en vele andere vragen wordt er in dit boek een eigen, alternatieve filosofie gebouwd. Een filosofie die niet alleen consequenties heeft voor de inhoud van je hoofd maar ook voor je doen en laten in het dagelijks leven. Het gaat niet om de geschiedenis maar om de toekomst, om stevige veranderingen. En aangezien we met ons allen op 1 aarde wonen, is dit boek bedoeld voor iedereen.
2001, 308 pag., Euro 5
Atalanta, Utrecht, ISBN 9073034027


This page last updated on: 13-1-2015