INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berg, Hubert van den & Geert Buelens
Titel: Dan Dada doe uw werk
Sub titel: Avant-gardistische poëzie uit de lage landen

“Dan dada doe uw werk!” Met deze woorden besluit de neo-dadaïstische en destructief constructivistische dichter I.K. Bonset in 1921 in `De Stijl’ een tirade tegen pogingen om `de kanselliteratuur van vóór 1880’ een nieuw leven in te blazen. Of scherprechter dada het `predikantenpathos’ inderdaad wist uit te drijven uit de Nederlandstalige literatuur, valt te betwijfelen. Wel lieten dada en andere avant-gardistische `ismen’ hun onmiskenbare sporen achter in de poëzie. Als laatste deel in de dada-reeks van uitgeverij Vantilt biedt deze bloemlezing, samengesteld door de dada-kenners Hubert van den Berg en Geert Buelens, een dwarsdoorsnede van de poëtische manifestaties van de historische avant-garde in de vroege twintigste eeuw in Nederland en Vlaanderen. Teksten van bekende namen zoals van Ostaijen, van Doesburg, Schwitters en Marsman, maar ook van `mindere goden’ zoals Antony Kok, E.L.T. Mesens, Til Brugman, Gaston Burssens, A.C. Willink, Michel Seuphor, H.N. Werkman, Agnes Feis, Paul Joostens, Victor J. Brunclair, Duco Perkens, Toon Verhoef, Frank van den Wijngaert, Marc Eemans, Anton van der Weyden en Kurt Köhler.
2014, 248 pag., Euro 19,95
vantilt, Nijmegen, ISBN 9789460041617


This page last updated on: 13-1-2015