INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wright, Steve
Titel: Den Himmel stürmen
Sub titel: Eine Theoriegeschichte des Operaismus

Duitse vertaling van dit vorig jaar in het Engels verschenen boek. De auteur ziet de opkomst van de antiglobaliseringsbeweging als een verlengde van de autonoom marxistische beweging zoals die vanaf het eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw in Italië tot stand kwam en zijn hoogtepunt had eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Alle facetten van deze stroming worden voor het voetlicht gehaald. Hij ziet de nadruk op de dynamische aard van klassensamenstelling en klassenstrijd als het kenmerkende karakter van het autonome denken. Hun begrip van de klassenstrijd ontwikkelde zich parallel aan die van diverse andere opkomende sociale bewegingen. Met bijzondere aandacht voor de ideeën van Antonio Negri, Mario Tronti en Sergio Bologna.
2005, 160 pag., Euro 18,95
Assoziation A, Berlin, ISBN 3935936249


This page last updated on: 13-1-2015