INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: FAU Münster
Titel: Globalisierung und Widerstand
Sub titel:

In deze brochure beschrijft de FAU-groep uit Münster wat zij onder globalisering verstaat en wat haar standpunt is ten aanzien van het verzet tegen de globalisering. Enkele kernbegrippen (zoals neoliberalisme, IMF, Wereldbank, WTO, enz.) worden verklaard. Op kritische wijze gaat men in op de Italiaanse Tute Bianche, op het internationale netwerk voor belastingheffing op het zogenaamde `flitskapitaal’ ATTAC en op de Franse groepering `Raisons d’Agir’ [Grond tot Ageren]. Tevens wordt op globalisering en de natiestaat ingegaan.
2002, 58 pag., Euro 3,76
FAU-MAT, Hamburg, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015