INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Anoniem
Titel: Cuentos secuestrados desde la UNAM
Sub titel: Testimonio de los pres@s polític@s de la UNAM

In april 1999 brak er in Mexico-Stad op de universiteit (de UNAM) en diverse hoge scholen een staking van studenten uit die tot februari 2000 zou duren. Inzet was aanvankelijk de invoering van collegegeld en later kwamen daar allerlei sociale eisen bij, die naarmate de staking langer duurde radicaler werden. De lange duur van de staking leidde echter ook tot tweespalt. Enerzijds waren er een klein aantal studenten die de zijde van de regering kozen en niet deelnamen aan het verzet, maar ook geen onderwijs meer konden volgen aangezien de meeste faculteiten gesloten waren. Anderzijds waren er de studenten die zich verzetten tegen het aangekondigde regeringsbeleid. Maar ook in dit kamp ontstond verdeeldheid. Deels door groepen die zich lieten lijmen door loze beloften. Anderzijds doordat een deel van de studenten ging opereren als een soort autoritaire `revolutionaire’ voorhoede die hun opvattingen probeerden op te leggen aan de andersdenkende stakers. Deze brochure bevat een aantal teksten die tijdens de staking tot stand kwamen. Het zijn meestal korte getuigenissen van dingen die men beleefd heeft. Uitgebreid komt ook de overheidsrepressie tegen de stakers aan bod. Meer dan 1000 studenten werden gedurende de staking opgepakt en velen werden genadeloos in elkaar geslagen tijdens demonstraties, nadat ze opgepakt waren en tijdens ontruimingen van bezette scholen. Tevens opgenomen is een chronologie. De staking werd uiteindelijk na meer dan negen maanden gebroken door de erg gewelddadige ontruiming van alle bezette hogescholen en universitaire instituten.
2003, 48 pag., Euro 3
Editorial Clinamen, Madrid, ISBN 8460780090


This page last updated on: 13-1-2015