INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bool, Cas
Titel: FEM.DOC video
Sub titel: Zoektocht naar de erfenis van de 2e Feministische Golf

Twee jonge vrouwen gaan op zoek naar de beeldvorming over het feminisme. Te beginnen bij de feministen van de Tweede Golf. Zij beschrijven de opkomst en geschiedenis van de beweging. Hoe hebben zij de jaren ’70 en ’80 ervaren? Hoe werd er tegen hen aangekeken? Jonge vrouwen en mannen vertellen vervolgens wat zij van de feministische beweging van de jaren zeventig vinden. Nieuwe initiatieven worden in een historische context geplaatst. Wat betekent het woord ‘feminisme’ voor hen en noemen zij zich nog feminist? Belangrijke thema’s van de Tweede Golf blijken nog even actueel. Deze worden door jongeren aangevuld met nieuwe thema’s zoals de problematisering van mannelijkheid en de rol van gender in de informatie technologie. De twee generaties gaan een dialoog aan. Dat een nieuwe golf er anders uit moet zien, staat voor beide generaties vast. Maar hoe zou die eruit moeten zien? Of is er misschien al een Derde Golf gaande??
2002, pag., Euro 10
Bool, Cas, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015