INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pas, Niek
Titel: Imaazje
Sub titel: De verbeelding van Provo 1965-1967

Ter voorbereiding van zijn proefschrift `Imaazje! De verbeelding van Provo (1965-1967)' heeft de auteur onderzocht op welke manier de protestbeweging in de genoemde periode voor het mediavoetlicht trad. Hoe presenteerden de jeugdige rebellen zichzelf op radio en televisie? En andersom: op welke wijze en waarom werden ze benaderd door journalisten en media in binnen- en buitenland? Hoewel uit het onderzochte audiovisuele materiaal zonder meer nuttige gegevens zijn voortgekomen, liep de weg ernaartoe niet altijd van een leien dakje. De moeilijkheden betroffen met name het zoeken naar en het inzetten van audiovisuele bronnen. Onderzoek naar materiaal in audiovisuele archieven, in combinatie met verslagen in kranten en weekbladen, correspondentie uit het Provo-archief (ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) en diverse privé-archieven, maakte het mogelijk een vrij compleet overzicht te krijgen van relevante radio- en televisie-uitzendingen. Bij zijn zoektocht heeft hij zich geconcentreerd op Nederland en België en, waar mogelijk, op Frankrijk - met wisselend succes.
2003, 400 pag., Euro 37,5
Wereldbibliotheek, Amsterdam, ISBN 9028420142


This page last updated on: 13-1-2015