INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kerkeling, Luz
Titel: La lucha sigue - Der Kampf geht weiter (2. Erweiterte Auflage)
Sub titel: Ursachen und Entwicklungen des zapatistischen Aufstands

Voor het eerst sinds het door `werkgroep Topitas’ samengestelde `Ya Basta!’ (dat in het najaar van 1994 in Duitsland verscheen) weer een poging een compleet beeld van de geschiedenis, ideeën en praktijk van het Zapatista Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN) te geven. Ditmaal van de hand van een auteur die al jarenlang actief is in de Zapatista steungroep `Gruppe Basta’ uit Münster. Vele aspecten van hun ontstaansgeschiedenis worden belicht. Kerkeling schuwt zelfs het vermelden van een vernietigende visie op het EZLN – zoals die in diverse publicaties naar buiten gebracht werd – niet. Hij doet dat echter wel enigszins luchthartig. Hij vermeldt slechts één enkel punt, namelijk de maoïstische oorsprong van het EZLN – die uit de Fuerzas de Liberación Nacional voort zou zijn gekomen – maar bijvoorbeeld de veel fundamentelere kritiek m.b.t. het vermeende autoritarisme binnen de organisatie, terwijl een soort radicale basisdemocratie naar de buitenwereld voorgespiegeld wordt, wordt volstrekt verzwegen. Hij geeft aan dat het betreffende boek (`Rebelion en las cañadas' van Carlos Tello Díaz) vooral op bronnen gebaseerd is die afkomstig zijn van leger en geheime dienst, wat zeer waarschijnlijk wel klopt. Maar gaat eraan voorbij dat de hoofdmoot van de toenmalige `onthullingen’ in dat boek (dat voorjaar 1996 verscheen) sindsdien vanuit diverse bronnen - zelfs interviews met diverse EZLN-woordvoerders - in bijna alle facetten bevestigd is. De stijl van het boek suggereert meer objectiviteit ten opzichte van het onderwerp dan de kritiekloosheid die in werkelijkheid tentoongespreid wordt. Het eerste hoofdstuk beschrijft globaal de achtergrond van de Mexicaanse geschiedenis die noodzakelijk is om het ontstaan van EZLN te kunnen begrijpen. Hoofdstuk twee gaat in op de sociaal-economische, culturele en politieke aspecten van de geschiedenis van de zuidwestelijke deelstaat Chiapas in een deel waarvan het EZLN zijn machtsbasis heeft. Dit tweede hoofdstuk mondt uit in de oprichting van het EZLN, de diverse aspecten die zijn opkomst verklaren en uiteindelijk het begin van de opstand in 1994, de twaalf dagen schermutselingen met het Mexicaanse leger en de nergens toe leidende vredesbesprekingen met de regering en de diverse pogingen de Mexicaanse civiele samenleving bij hun strijd te betrekken. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op diverse kernpunten die als specifiek en bijzonder voor het EZLN worden beschouwd en hoe er in Mexico en Europa tegen die standpunten aangekeken wordt. Aan bod komen onder anderen de begrippen: macht en heerschappij; antiracisme; zelforganisatie; civiele samenleving; indigene identiteit; natie en nationalisme; tradities; zelforganisatie van Indiaanse vrouwen en feminisme; economie en neoliberalisme; waarde en waardigheid. Ondanks meerdere mankementen naar mijn idee beter geslaagd dan het toch erg fragmentarische `Topitas’. Bijgewerkt tot 1 januari 2003.
2006, 304 pag., Euro 17,6
Unrast Verlag, Münster, ISBN 3897710269


This page last updated on: 13-1-2015