INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Anthoni, Eefje
Titel: Het akkoord van Cotonou
Sub titel: De erkenning van de niet-statelijke actoren

De Europese Unie heeft met 78 landen uit Afrika, de Cara´ben en de Stille Oceaan een speciale samenwerking op het gebied van ontwikkeling. In 2000 werd in de hoofdstad van Benin, Cotonou, een nieuw akkoord gesloten dat de relatie tussen de EU en de zogenaamde ACP-landen de komende jaren vorm zal geven. Een opvallend hoofdstuk in het akkoord gaat over de samenwerking met de niet-statelijke actoren zoals NGO's. De EU en de ACP-landen willen hen een volwaardige rol toebedelen in het ontwikkelingswerk. Of toch ook weer niet? Dit dossier analyseert de mogelijkheden die hen akkoord schept voor NGO's en plaatst er kritische kanttekeningen bij.
2003, 39 pag., Euro 8
IPIS, Antwerpen, ISBN zonder


This page last updated on: 13-1-2015