INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lovink, Geert
Titel: Dark Fiber
Sub titel: Tracing Critical Internet Culture

Voor Lovink (bekend van het opgeheven Amsterdamse schrijverscollectief Bilwet) zijn interviews beeldende teksten die kunnen bijdragen aan het creëren van wereldwijde netwerkdiscussies tussen mensen van verschillende sociale, culturele en politieke achtergronden. Online interviews kunnen gedurende enige tijd gevoerd leiden tot wijdlopige en diepgravende documenten, in plaats van de `snapshots’ die interviews meestal lijken te zijn. Dit boek bevat een groot aantal online-interviews met kunstenaars, critici and theoretici die betrokken zijn bij het opzetten en verder ontwikkelen van de zogenaamde `nieuwe media’. De gespreksonderwerpen bestrijken digitale ethiek, geluidskunst, navigeren in een audioruimte, Europese media filosofie, internet in Oost-Europa en India, en de rol van internet voor sociale bewegingen, Japanse `techno tribes’, hybride identiteiten, de inkapseling van het internet door het bedrijfsleven, en de rol van `cyberspace’ bij de opkomst van non-gouvernementele organisaties.
2002, 394 pag., Euro 21,5
MIT, Cambridge, ISBN 0262-62180-0


This page last updated on: 13-1-2015