INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Benjamin, Walter
Titel: Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en andere essays
Sub titel:

In de jaren dertig hield Walter Benjamin zich intensief bezig met de situatie van de eigentijdse beeldende kunst. Hij deed dit in het kader van zijn studie van de negentiende eeuw, waarin de uitvinding van de fotografie en de film viel. Benjamin stelde zich de vraag: wat is het effect van moderne technische reproduktiemiddelen als fotografie en film op de traditionele kunst. Wat betekent het toenemende aandeel van deze technische middelen in de productie en receptie van het kunstwerk? In de hier bijeengebrachte kunstfilosofische en kunstsociologische essays naast het titelessay zijn dat Kleine geschiedenis van de fotografie en Eduard Fuchs, verzamelaar en historicus doordenkt Benjamin de eigentijdse ontwikkelingen in de kunst. De door hem daarbij naar voren gebrachte begrippen en gedachten bewijzen nog altijd hun geldigheid en actualiteit.
2008, 131 pag., Euro 24,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789085063971


This page last updated on: 13-1-2015