INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hertmans, Stefan
Titel: Het bedenkelijke
Sub titel:

Stefan Hertmans, schrijver, dichter en essayist, maakte een reeks 'geschreven panelen' over de onvermijdelijke obsceniteit van onze cultuur. De vraag is, hoe we ons aan het obscene zouden kunnen onttrekken, aangezien het zo'n integraal onderdeel lijkt uit te maken van onze verfijnde systemen van zelfbegoocheling. Het subject zlf blijkt vaak genoeg een soort signaal te zijn van een dieper, verboden verlangen. Op dit punt wordt ons denken zelf bedenkelijk - een punt waar de filosofie en het obscene elkaar kruisen.
1999, 140 pag., Euro 13,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9053525009


This page last updated on: 13-1-2015