INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vintges, Karen
Titel: De terugkeer van het engagement De terugkeer van het engagement
Sub titel:

Het zogenaamde postmodernisme heeft bijgedragen aan ‘het einde van de ideologieën’ door deze te ontmaskeren als een ‘wil tot macht’. Het liet zien hoe een al te ongebreideld geloof in de mens en in de vooruitgang steeds als keerzijde had de uitsluiting van zogenaamde ‘anderen’: de afwijkenden, de niet-rationelen, de vreemdelingen. Maar het postmodernisme vertoont zelf een normatieve leegte en heeft daarmee alleen maar bijgedragen aan de politieke desoriëntatie van de afgelopen decennia. Karen Vintges laat zien dat Michel Foucault met zijn late werk in deze normatief-politieke leemte van het postmodernisme heeft willen voorzien. De teksten die Foucault vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren tot aan zijn dood in 1983 schreef, zijn tot dusver ten onrechte op a-politieke wijze geďnterpreteerd als pleidooi voor een esthetische of existentiële ‘levenskunst’. Getoond wordt dat Foucault een concept van ethiek ontwikkelde dat qua vorm bestaat in een persoonlijk normatief en politiek engagement, qua inhoud in een perspectief van ‘vrijheidspraktijken voor allen’. Deze ethiek biedt nieuwe universele maatstaven voor ethisch-politieke stellingnamen over multiculturaliteit, mensenrechten, feminisme en identiteitspolitiek.
2003, 128 pag., Euro 13,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 905352830X


This page last updated on: 13-1-2015